JCAHO Leadership Standards & Enako raven zdravstvene oskrbe

JCAHO stoji za skupne komisije o akreditaciji zdravstvene organizacije, za katere je znano pogosto kot skupna komisija. To jeneodvisna agencija, ki potrjuje standarde učinkovitosti zdravstvenih programov. Organizacija je ustvaril vodilne standarde za tiste, ki delajo v zdravstvenem sektorju, ki ureja postopek o tem, kako je zagotovljena oskrba . Standardi so bili revidirani leta 2009. Odgovornost

Voditelji v zdravstveni industriji imajo odgovornost do javnosti . Namen JCAHO Leadership standardov je , da imajo voditelji v industriji , odgovorne za zagotavljanje varne in kakovostne oskrbe in zdravljenja za širšo javnost .
Leadership

Tri glavne vrste vodstvene skupine delujejo v zdravstveni industriji . Upravni organ ,izvršni direktor , kot tudi vodstveni delavci in imajo licenco neodvisni zdravniki so vse skupine, kinaslov standardi .
Ultimate Odgovornost

, če se težave razviti in skupine ne dosežejo soglasja , mora biti ena skupina , da končne odločitve . JCAHO Vodstvene Standardi zagotavljajo vladno telo s končnim odgovornost za zagotavljanje visok standard kakovosti oskrbe.